Question:

Ben ik nutritionist na het volgen van de Paardenvoeding Leerlijn??

(Last edited: Tuesday, 8 August 2023, 3:14 PM)
Answer:

De Paardenvoeding Leerlijn betreft een verdiepend cursustraject, maar is geen opleiding. De kennis in het leertraject is aanvullend/ondersteunend en soms zelf essentieel voor diegenen die professioneel in de paardenhouderij willen werken, en met paardenvoeding in aanraking komen. Bijvoorbeeld vertegenwoordigers vanuit de paardenvoer- en supplementenindustrie, fouragehandelaars, dierfysiotherapeuten en paardenmasseurs, professionele paardenhouders, -verzorgers en begeleiders van sportpaarden. Voor degenen die algemene kennis hebben van diervoeding geeft dit cursustraject inzicht in de diersoort specifieke aspecten van de paardenvoeding.

De kennis is direct toepasbaar voor diegenen die voedingsadvies aan paarden dienen te geven. Voor andere paardenprofessionals kan voedingskennis een verbreding en verdieping van het bestaande functieprofiel zijn.

Wanneer u dit cursustraject gevolgd hebt, bezit u essentiële kennis en vaardigheden, die veel paardenvoedingsbedrijven als basiskennis beschouwen voor een adviserende functie in de paardenvoeding.

NB. U bent geen nutritionist of gediplomeerd voedingsdeskundige na het volgen van deze cursus. Bent u geïnteresseerd in het volgen van een opleiding, dan raden we u aan om na te gaan welke agrarische hogescholen (bijv. HAS Green Academy, Van Hall Larenstein) een opleiding aanbieden waarbinnen (algemene) diervoeding aan bod komt. Bij de Universiteit van Wageningen (WUR) kunnen studenten een bachelor- en mastertraject volgen. In de Master fase kunnen studenten zich specifiek richten op de diervoeding. Ook binnen de opleiding Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) is het vak Diervoeding opgenomen. Voor een opleiding zijn toelatingseisen van toepassing.


» FAQ