Komen er meer cursussen beschikbaar via het ANIVADO platform?

In de toekomst zal er op ANIVADO naast paardspecifieke cursussen ook cursussen m.b.t. andere disciplines en diersoorten worden aangeboden. Via Aeres Training Centre Barneveld (voorheen Cursus Centrum Barneveld) worden Nederlandstalige "live" cursussen aangeboden. Op de Engelstalige en Spaanstalige website van ANIVADO kunt u ook cursussen vinden die internationaal worden aangeboden. Wijzig hiervoor de taalinstelling van de website.

Last modified: Tuesday, 6 September 2022, 4:34 PM