Equivado is het aanspreekpunt voor advies, wetenschappelijk en toegepast onderzoek en educatie op het gebied van paardenvoeding en gezondheid voor bedrijven, kennisinstellingen, dierenartsen en paardenprofessionals.

Equivado wordt vertegenwoordigd door Dr. ing. David van Doorn MSc. David is landbouwkundig ingenieur (Dierhouderij/Veehouderij) en heeft zijn master “Animal Science” behaald aan Wageningen University & Research Center.

Daarnaast is hij gepromoveerd op het thema fosfor absorptie bij het paard bij de Afdeling Voeding, Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Deze afdeling is ook actief binnen het Centrum Diervoeding van Wageningen University & Research Centrum. David is nog steeds parttime werkzaam als onderzoeker paardenvoeding bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij begeleidt onderzoek en studenten die binnen onderzoeksprojecten een stage of een afstudeerproject doen. David is ook betrokken bij het voedingsonderwijs van toekomstige (paarden)dierenartsen.

David vertegenwoordigde lange tijd Cavalor Equine Nutrition Research waar hij direct en indirect betrokken was bij kennis- en ontwikkeling van diverse producten. Hij was o.a. betrokken bij de ontwikkeling van rantsoenberekeningsapplicaties voor paarden, global marketing, innovatie, educatie en training. Daarnaast is hij trekker van het European Equine Health & Nutrition Congress. Dit congres is inmiddels in Europa uit gegroeid tot een van de grootste congressen binnen het vakgebied. Bij de organisatie van dit congres zijn 4 universiteiten en het bedrijfsleven betrokken. Hierdoor is een uitgebreid kennisnetwerk ontstaan en bestaan er contacten met onderzoekers en instellingen in binnen en buitenland.

David heeft naast een fascinatie voor de voedingsfysiologie van het “paard”, interesse voor het cultureel historisch erfgoed op het gebied van de diergeneeskunde en het aandachtsveld “het paard” in bijzonder. Maar ook andere (niet-productie) dieren hebben zijn interesse.

David was ook als inhoudsdeskundige en informatiespecialist van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bij diverse projecten op dit terrein betrokken. In het project DierenDigitaal zijn boeken, foto’s, films en objecten gedigitaliseerd en ontsloten. Daarnaast is hij betrokken geweest bij projecten gerelateerd aan collectiebeheer en Open Access.

In 2011 was hij ook betrokken bij de tentoonstelling “Paardenmiddels” en de totstandkoming van het bijbehorende boek c.q. catalogus “Van paardenmiddel tot Paardendokter” uitgegeven door het Stadsbestuur Waregem (BE). Deze tentoonstelling heeft plaatsgevonden in Waregem en tijdens de Gentse Feesten (2011) en heeft in 2013 de tweejaarlijkse provinciale erfgoedprijs voor publieksgerichte projecten ontvangen.

Bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in een overzicht van publicaties en verdere onderzoeksactiviteiten worden verwezen naar het LinkedIn en Researchgate profiel van dr. van Doorn. Via het LinkedIn profiel kunt U zich ook aanmelden voor de groep “European Equine Health & Nutrition Congress”. U blijft dan direct en indirect op de hoogte van de diverse activiteiten van Equivado.

David is nog steeds parttime werkzaam als onderzoeker paardenvoeding bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij begeleid onderzoek en studenten die binnen onderzoeksprojecten een stage of een afstudeerproject doen. David is ook betrokken bij het voedingsonderwijs van toekomstige (paarden)dierenartsen.

Last modified: Thursday, 19 January 2023, 2:10 PM