Lezingen, Cursussen, Workshops, Onderwijs & Events

Kennis op het gebied van de paardenvoeding is vaak gefragmenteerd en de laatste wetenschappelijke “Ins & Outs” zijn niet altijd vindbaar of niet toegankelijk voor onderwijsinstellingen en bedrijven. Daarnaast is het niet haalbaar om aanwezigheid van dergelijke specifieke expertise m.b.t. paardenvoeding en de daaraan verbonden thema’s een permanente plaats te geven binnen een onderwijsinstelling. Voor verschillende doelgroepen (dierverzorgers, dierenartsassistenten, paardenprofessionals, stalmedewerkers, grooms, verkoopmedewerkers, nutritionisten, etc. etc.) kan een lezing, cursus, onderwijselement of workshop op maat worden ontwikkeld. Daarnaast kan geput worden uit een aantal thema’s waarover dr. van Doorn lezingen heeft verzorgt op diverse symposia, congressen of voor bedrijven. Hieronder staan de belangrijkste thema’s gegroepeerd:

  • Basisprincipes voor het voeren van paarden
  • Voeding & Gezondheid van het maagdarmkanaal
  • Voeding & Hoefbevangenheid & Insuline resistentie
  • Help, mijn paard is te dik! “Sonja Bakkeren” voor paarden?
  • Wat weten we over het gebruik van pre- en probiotica bij paarden?
  • Paardenkracht: Hooi of Haver? [Symposium Paardenkracht, Universiteitskliniek voor Paarden, Universiteit Utrecht, 2013]
  • The Horse: “A human athlete?” [Visiting Professor programme, Faculty of veterinary Medicine, Milan University, Italie] – Continuing Education Program Spanish veterinarians
  • Fitting scientific advances in equine nutrition in practical feeding programs [Alltech Symposium 2011, Horse program]

De thema’s kunnen vaak doelgroep specifiek ingevuld worden. Wanneer u interesse heeft om uw medewerkers, studenten/cursisten of klanten meer kennis te verwerven m.b.t. de voeding van paarden neem dan vrijblijvend contact op met EQUIVADO | ANIVADO om de mogelijkheden te bespreken. Klik hier voor het bestaande aanbod van (online) cursussen van ANIVADO.

Last modified: Monday, 16 December 2019, 11:50 AM