FeedWise for Horses

FeedWise for Horses is een web-based rantsoenapplicatie voor dierenartsenpraktijken die het makkelijk maakt voedingsadvies voor paarden te integreren in de bedrijfsvoering. Klik hier voor meer informatie over FeedWise for Horses. 

Research & Development

De consument en de Europese regelgeving vragen partijen in de markt steeds meer om voedingsclaims te onderbouwen. EQUIVADO kan toeleveranciers aan de paardenvoedingsindustrie begeleiden en/of ondersteunen met betrekking tot het onderzoek­ -en ontwikkeltraject gerelateerd aan nutriënten met een toegevoegde waarde. Concreet betekent dit dat EQUIVADO u kan helpen om de juiste experts te vinden die uw specifieke (onderzoeks)vraag kunnen beantwoorden of die uw gewenste claim kunnen toetsen. Daarnaast kent EQUIVADO de weg binnen diverse kennisinstellingen in Nederland en België, maar ook internationaal liggen diverse contacten met onderzoeksinstellingen of experts. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek behoort ook tot de mogelijkheden.

Last modified: Tuesday, 17 January 2023, 9:46 AM