Het ANIVADO platform is zo opgezet dat cursussen kunnen worden ondergebracht onder diverse cursusprogramma's. Deze cursusprogramma's bestaan uit afzonderlijke cursussen met verschillende (sub)-thema's. Cursussen zijn opgedeeld in gedefinieerde "Modules” die vervolgens weer uit verschillende "units” bestaan. De units verwijzen naar de individuele materialen die in een Module beschikbaar zijn zoals aangegeven in onderstaand diagram.


 *Dit overzicht en de gebruikte terminologie kunnen door ANIVADO op ieder moment worden aangepast zonder enige verplichting

Last modified: Tuesday, 22 August 2023, 11:37 AM