מבנה הקורסים

אתר אניבדו מציע סדרה של קורסים שניתן לקשר תחת כותרות התוכניות. הקורסים מחולקים לנושאי משנה, המוגדרים כ"מודולים", כאשר פרק זמן הלימוד של כל אחד מהם מוגדר כבין שבוע לארבעה שבועות. ניתן, אך אין הכרח, לחלק מודולים ליחידות, המפרידות בין נושאי לימוד שונים בתוך כל מודול (ראו דוגמה בתרשים להלן). 


* שינויים לסקירה ולמינוח זה עשויים להתבצע על ידי אניבדו בכל שלב ללא התחייבויות

Last modified: Thursday, 10 March 2022, 3:25 PM