Ruwvoer vormt de basis van het paardenrantsoen. Het laten analyseren van ruwvoer vindt steeds vaker plaats in de praktijk. Maar wat betekenen de parameters op de ruwvoeruitslag, hoe zijn deze te interpreteren, en waarom is een ruwvoeranalyse belangrijk? In de ANIVADO-cursus "Ruwvoer voor paarden & Interpretatie van de ruwvoeruitslag" (afgekort de “Ruwvoercursus”) worden de diverse parameters op de ruwvoeruitslag uitgelegd en worden handvatten gegeven hoe deze informatie in de praktijk toegepast kan worden. De cursus behandelt de terminologie van diverse ruwvoer-gerelateerde thema’s. Deze cursus geeft ook aandacht aan geselecteerde aspecten m.b.t. de voerhygiëne. Zowel de voedingswaarde van hooi, maar ook van voordroogkuil komt aan bod en ook verschillen tussen ruwvoeders voor paarden versus melkvee. Deze cursus richt zich niet alleen op de ruwvoeruitslag zoals deze vaak wordt verstrekt in Nederland of België, maar bespreekt ook enkele parameters die internationaal toegepast worden of benoemd worden in de internationale literatuur, zodat de cursist leert om deze kennis beter te vertalen naar de lokale situatie en gebruikte methode van voederwaardering.

Een klein deel van de inhoud van deze cursus is tot stand gekomen met medewerking van Eurofins Agro (Wageningen) en het European Equine Health & Nutrition Congress (EEHNC) en hiervoor zijn we hen erkentelijk. De ruwvoeruitslag van een ruwvoeranalyse uitgevoerd door Eurofins Agro wordt hierom meermaals als voorbeeld gebruikt wanneer we het over ruwvoeranalyses en het interpreteren van de ruwvoeruitslag hebben. Eurofins Agro en eventuele nog andere partijen die (foto)materiaal hebben aangeleverd hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze cursus.

     

Na aanschaf van de cursus heeft u 300 dagen de tijd om de cursus af te ronden. 

Bekijk hier de video

Doelgroep en voorkennis

Deze ANIVADO level 3 cursus is gemaakt voor paardenprofessionals die vanuit verschillende disciplines te maken hebben met de nutritionele dan wel hygiënische kwaliteit van ruwvoer. Men dient een werk- en denkniveau van MBO niveau 4 afgestudeerd/HBO 3e jaar Bachelor te hebben. Deze cursus bevat de basiskennis die nodig is om de ruwvoeruitslag van paarden te kunnen duiden. Aangezien de ruwvoeruitslag door veel diverse professionals wordt gebruikt, is de cursus zo opgezet dat deze voor een bredere doelgroep toegankelijk is. Daarom zullen voedingsdeskundigen als para-veterinairen en dierenartsen die ruwvoeranalyses aanbieden of interpreteren, maar ook paardenprofessionals die kennis hebben van energie- en eiwitwaardering bij het paard of andere diersoorten deze cursus kunnen volgen. 

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd met 35 theoriepunten voor KNHS instructeur licentiehouders

Hoe zorg ik dat mijn punten worden geregistreerd?

Log in op MijnKNHS. Onder het kopje "opleidingen en evenementen vind je het kopje "mijn licenties" en klik je bij de instructeurslicentie op "details". Onderaan is de knop "punten toevoegen". Daar lever je na afloop van de bijscholing het bewijs van deelname / certificaat in. Vervolgens worden de punten door afdeling Academy geregistreerd op de overige kwalificaties.

Positionering van de "Ruwvoercursus" binnen de Aeres leerlijn

Deze cursus sluit aan bij de kennis die beschikbaar is in de online Basiscursus Paardenvoeding 1. Mits men voldoende basiskennis beschikt m.b.t. de diervoeding en kennis heeft van het Nederlandse Voederwaarderingsysteem voor Paarden (CVB) of bekend is met andere voederwaarderingsystemen, dan kunt u deze cursus ook als zelfstandige cursus volgen. Van recent afgestudeerde studenten diergeneeskunde, dierwetenschappen en agrarische hogescholen m.b.t. diermanagement & dierhouderij en Toegepaste Biologie wordt zeker verwacht dat ze in staat zijn deze cursus zelfstandig te kunnen volgen. De combinatie van de (online) basiscursus Paardenvoeding 1 (en 2) zorgt ervoor dat u over vaardigheden beschikt om de ruwvoeruitslag in een rantsoenprogramma in te voeren en met de kennis uit deze cursus beter in staat bent om de ruwvoeruitslag te interpreteren en beter een totaal rantsoen te maken op basis van alleen ruwvoer en de aanvullingen die daarvoor nodig zijn voor diverse paarden.

Wanneer u de leerlijn van het Aeres Training Centre heeft gevolgd of wilt volgen, dan positioneert deze cursus zich het beste tussen de (online) Basiscursus Paardenvoeding 1, 2 en 4, waarbij deze cursus het beste gevolgd kan worden na het volgen van de online Basiscursus Paardenvoeding 1 (al dan niet eerst gevolgd door Paardenvoeding 2). Deze Ruwvoercursus combineert kennis uit andere delen uit deze leerlijn gericht op de interpretatie van de ruwvoeruitslag en bevat ook verdieping en nieuwe kennis op verschillende thema's. De cursus positioneert zich als ANIVADO leerniveau 3.


Mocht u twijfelen of u over voldoende voorkennis beschikt, dan kunt u contact opnemen met Team ANIVADO. Stuur s.v.p. een goede omschrijving mee van uw eventuele vooropleiding en al dan niet gevolgde cursussen.

U kunt praktisch ieder moment met de online Ruwvoercursus starten. Een uitgebreide beschrijving van de verschillende onderdelen van de ruwvoercursus kunt u in het cursus overzicht
v inden.  Afhankelijk van kennis en ervaring zal de online cursus een omvang hebben van ongeveer 25 studiebelastingsuren. 

   

Na aanschaf van de cursus heeft u 300  dagen de tijd om de cursus af te ronden. 

Technische vereisten

Om de ANIVADO-cursussen te volgen, raden we aan Safari, Chrome en Firefox als browsers te gebruiken om onze cursussen op een desktop (pc, Mac) te volgen. Telefoons kunnen video's afspelen van de ANIVADO-website, maar ANIVADO ontwerpt zijn cursussen voor desktopgebruik. Telefoons / tablets zijn vaak niet geschikt voor het maken van quizzen en opdrachten. Lees hier meer over de IT-vereisten. Kijk hier voor meer informatie over systeemvereisten om de cursus optimaal te kunnen volgen. 

Last modified: Monday, 12 February 2024, 9:40 AM